Místní lidová knihovna Lužany
Místní lidová knihovna Lužany | Odkazy

Zajímavé odkazy


Lužany u Jičína
http://www.luzany.cz/ Zřizovatelem Místní lidové knihovny Lužany je obec Lužany, která také chod knihovny financuje. Tento odkaz bude nejspíš zajímavý hlavně pro Lužaňáky, kteří se z oficiálního webu Lužan mohou dozvědět aktuální lužanské novinky a spoustu dalších zajímavých informací o Lužanech.


Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
http://knihovna.jicin.cz/ Místní lidová knihovna Lužany regionálně spadá pod Knihovnu Václava Čtvrtka v Jičíně, která lužanské knihovně pomáhá po odborné stránce. Uživatelům lužanské knihovny jsou díky ní k dispozici i knihy z jičínského výměnného fondu. Tyto knihy bývají obměňování několikrát do roka.


Česká bibliografická databáze
http://www.cbdb.cz/ Znáte Česko-Slovenskou filmovou databázi ČSFD? Tohle je její obdoba, ale místo filmů na ní najdete hodnocené knížky. Skvělé místo kam jít, když chcete objevit nové zajímavé knížky ke čtení. Cílem těchto stránek je shromáždit co nejvíce informací a recenzí o knihách vydaných v českém jazyce i jejich autorech a také informovat o všech novinkách v knižním světě. Zaregistrovaní čtenáři mohou knihy hodnotit a přidávat si je do seznamu přečtených či oblíbených knih, a tak si vytvořit databázi knih, které už přečetli.


BiblioHelp - léčba knihou
http://www.bibliohelp.cz/ Tyto stránky vám nabízí přehled knih vhodných pro biblioterapeutickou praxi - léčbu knihou. Dostali jste se do tíživé životní situace? Potýkáte se s vlekoucími se problémy, nejistotou, úzkostí, těžkým onemocněním či s handicapem? Chtěli byste pomoci sobě nebo svým blízkým, ale nevíte jak? Vybrané knižní tituly vám mohou pomoct naznačit cestu, směr, mohou vás inspirovat ve vašem jednání či jen potěšit, povzbudit a třeba i trochu poučit.


Ptejte se knihovny
http://www.ptejteseknihovny.cz/ Proč zrovna Ptejte se knihovny? Protože knihovníci naleznou odpověď. V knihovnách najdete pracovníky, kteří jsou specialisty na vyhledávací služby, mají přístupy k novým databázím a pomohou vám najít odpověď na vaše dotazy. Ptejte se knihovny je službou českých knihoven nejširší veřejnosti. Služba Ptejte se knihovny odpoví na vaše stručné konkrétní otázky krátkým seznamem knih, časopisů, popřípadě i www stránek (do 5 záznamů). Ptejte se knihovny je tedy službou faktografickou a bibliografickou.


Čtení pomáhá - charitativní projekt
http://www.ctenipomaha.cz/ Tento odkaz je tu hlavně pro dětské čtenáře. I děti totiž mohou přispět na charitu a ještě tím udělat něco dobrého pro sebe. Projekt Čtení pomáhá rozdělit každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, mohou rozhodnout právě děti, které čtou. Každé dítě, které se zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih kredit 50 korun, který bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů.


Celé Česko čte dětem
http://www.celeceskoctedetem.cz/ Projekt Celé Česko čte dětem vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak obrovský význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou.


Rosteme s knihou
http://www.rostemesknihou.cz/ Občanské sdružení Svaz českých knihkupců a nakladatelů a jeho společnost Svět knihy, s.r.o. zahájily na veletrhu Svět knihy Brno 2005 propagační kampaň na podporu čtení knih v České republice. Projekt je realizován ve spolupráci s profesními a mediálními organizacemi a subjekty, které působí v oblasti propagace četby, příp. aktuálně pracují na projektech, jež se této problematiky týkají.


Klasické pohádky zdarma ke stažení
http://www.mlp.cz/cz/projekty/on-line-projekty/pohadky/ Na tomto odkazu si můžete zdarma stáhnout klasické pohádky. Znát budete určitě O Popelce, O Zlatovlásce, Císařovy nové šaty, Čerta a Káču, Sedmero krkavců, Prince Bajaju, Princeznu se zlatou hvězdou na čele, O Smolíčkovi, Pohádku o kohoutkovi a slepičce, Pohádku o perníkové chaloupce a chybět samozřejmě nesmí ani ta O hloupém Honzovi. Pohádek tu ale najdete ještě mnohem více.


Čítárny
http://www.citarny.cz/ Projekt Čítárny vznikl v roce 2002 a je dnes nejstarším fungujícím projektem v této oblasti v České republice. Na portálu je k dispozici jedinečná databáze spisovatelů, ilustrátorů a překladatelů. Uveřejněny zde jsou ukázky z knih, rozhovory s autory, jejich profily, aktuální zprávy.


Knihovnický časopis U nás
http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas.aspx U nás - tento knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje odebírá i lužanská knihovna. Je určen spíše knihovníkům, ale půjčit si jej mohou i čtenáři knihovny. Pokud se vám kvůli tomu nechce do knihovny, můžete na tomto odkazu sledovat jednotlivá čísla online, a to i v PDF verzích.


Souborný katalog České republiky
http://www.caslin.cz/ Nemá vaše knihovna ve svém fondu knihu, kterou potřebujete? Podívejte se, která knihovna ji má. Knihu si pak můžete vyžádat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (za poštovné). Souborný katalog ČR soustřeďuje ve své bázi údaje o dokumentech ve fondech českých knihoven a institucí, které do Souborného katalogu ČR přispívají svými katalogizačními záznamy nebo poskytují informace o odběru periodik. V elektronické podobě je souborný katalog ČR budován od r. 1995 a obsahuje cca 4,6 mil. záznamů českých a zahraničních monografií, speciálních dokumentů a seriálů (časopisy, sborníky, zprávy z konferencí…)


Národní knihovna České republiky
http://www.nkp.cz/ Rozsahem svých fondů je NK ČR největší a zároveň jednou z nejstarších veřejných knihoven v České republice, řadí se mezi nejvýznamnější evropské i světové knihovny. Její soubor literatury obsahuje více než 6 milionů dokumentů s ročním přírůstkem 70 tisíc titulů. Je to knihovna s univerzálním knihovním fondem, doplněným specializovanými fondy, která trvale uchovává konzervační a historický fond. Zajišťuje rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním službám a k dalším službám, jež poskytuje.


Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
http://www.skipcr.cz/ Tento odkaz bude zajímat spíš knihovníky než čtenáře, přesto ho sem pro zajímavost dám. Posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost.



 

© Místní lidová knihovna Lužany. Poslední aktualizace: 01/08/2015 20:48:01


Reklama webhostingu: