Místní lidová knihovna Lužany
Místní lidová knihovna Lužany | Historie knihovny

Historie knihovny

(upravený text z publikace Lužany u Jičína 1052 - 2002)


Obecní knihovna byla založena v roce 1881 za přičinění tehdejšího učitele Jana Hurycha, který se také stal prvním knihovníkem. V hostinci u pana Křenovského uspořádal Besedu, kde zdůraznil význam literatury. Za výnos ze zábavy koupil 80 povídek. Skříně zakoupil výbor.


Knihovna byla poprvé otevřena 1. října 1881. Knihovní fond se doplňoval z příspěvků obce a darů jednotlivců.


22. července 1919 byla zákonem o veřejných obecních knihovnách uložena obcím povinnost zřídit knihovnu se vzdělávací, naučnou a zábavnou literaturou. Náklad na její zřízení a udržování má hradit obec.


V roce 2001 bylo provedeno přesunutí knihovny do zasedací místnosti, OÚ zakoupil nové police a psací stůl. Od roku 2002 vstupuje v platnost nový knihovní řád, dle kterého musí mít každá veřejná knihovna internet. S přispěním ministerstva kultury byl tedy zakoupen počítač a připojen k internetu.


V dnešní době nese knihovna název Místní lidová knihovna Lužany. Má knihovní fond o rozsahu 643 svazků (k 31.12.2011). Všechny jsou majetkem obecního úřadu, který také nákup nových knih financuje. Dále jsou uživatelům v knihovně k dispozici i knihy z výměnného fondu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně.


 

© Místní lidová knihovna Lužany. Poslední aktualizace: 01/08/2015 20:48:01


Reklama webhostingu: